Brand

สารอาหารสองชนิดนี้ช่วยทำให้อสุจิแข็งแรง ช่วยการเคลื่อนตัวและการรอดชีวิตของอสุจิ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการเจริญพันธุ์ตามธรรมชาติ
น้ำมันหล่อลื่นที่เป็นมิตรต่อการเจริญพันธุ์ Conceive Plus ได้รับการพัฒนาจากทีมงานแพทย์ และได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาในสหรัฐอเมริกาเพื่อให้คู่รักที่พยายามมีบุตรใช้งานมันได้ ในทางกลับกัน น้ำมันหล่อลื่นส่วนตัวยี่ห้ออื่น (โดยเฉพาะตัวที่มีชื่อเสียงที่สุด) ได้สกัดการเคลื่อนตัวของอสุจิ ฆ่าการเจริญเติบโตของอสุจิ และป้องกันการมีบุตร