จำเป็นต้องมีใบสั่งแพทย์หรือไม่?

ไม่จำเป็น Conceive Plus เป็นน้ำมันหล่อลื่นส่วนตัวที่มีจำหน่ายตามเค้าน์เตอร์ทั่วไป มีจำหน่ายบนชั้นวางสินค้าและทางออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องมีใบสั่งแพทย์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานสำหรับคู่รักทุกคู่ที่ต้องการมีบุตร