อายุและภาวะการเจริญพันธุ์ของคุณ

ตั้งครรภ์แบนเนอร์บวก

อายุและภาวะการเจริญพันธุ์ของคุณ

อายุส่งผลต่อภาวะการเจริญพันธุ์ไม่ใช่เรื่องที่เป็นความลับ ผู้หญิงมีจำนวนไข่ที่จำกัด และการผลิตไข่เหล่านั้นจะช้าลงจนหยุดไปในที่สุด
ร่างกายของผู้หญิงแต่ละคนต่างกัน จึงเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาว่าภาวะการเจริญพันธุ์จะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป อย่างไรก็ดี
ยังมีรูปแบบที่สามารถทำให้การวางแผนชีวิตครอบครัวของคุณง่ายขึ้น

อายุ 20-30 ปี
ช่วงอายุ 20-30 ปี เป็นช่วงที่แทบจะไม่มีปัญหาสุขภาพ เป็นช่วงที่มีภาวะการเจริญพันธุ์มากที่สุด
ผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีรอบเดือนเป็นปกติในช่วงอายุนี้ แต่ผู้หญิงอีกหลาย ๆ คนในช่วงอายุนี้ก็ยังไม่พร้อมมีบุตรและเลือกที่จะคุมกำเนิด
หากคุณรับประทานฮอร์โมนเพื่อการคุมกำเนิด คุณจำเป็นต้องทำให้เวลาของรอบการตกไข่กลับคืนสู่รอบปกติเสียก่อน

อายุ 30-35 ปี
โดยทั่วไปแล้วภาวะการเจริญพันธุ์จะเริ่มถดถอยลงเมื่ออายุประมาณ 30-32 ปี โดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงที่อายุ 30 ปี
จะมีโอกาสของการมีบุตรได้ 20% ในแต่ละเดือน

อายุ 35 ปี
ภาวะการเจริญพันธุ์ของคุณจะเริ่มถดถอยลงอย่างรวดเร็วเมื่ออายุประมาณ 35 ปี ผู้หญิงที่มีอายุ 35
ปีขึ้นไปมีโอกาสสูงที่บุตรจะเสียชีวิตในครรภ์ แท้งบุตร และมีอาการแทรกซ้อนอื่น ๆ ในการตั้งครรภ์
หากคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นสร้างครอบครัว ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการมีบุตรคือก่อนอายุ 35 ปี

อายุ 40 ปีขึ้นไป
ผู้หญิงเกือบทั้งหมดมีบุตรได้ยากเมื่ออายุ 40 ปี มีผู้หญิงเพียง 40% เท่านั้นที่ต้องการตั้งครรภ์เมื่ออายุ 40 ปี อย่างไรก็ดี หากคุณอายุ
40 ปีและต้องการมีบุตรสักคน(หรืออีกคน) มันก็ยังมีความเป็นไปได้ การดูแลขั้นสูงเพื่อภาวะการเจริญพันธุ์และการปฏิสนธินอกร่างกาย
เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไปสามารถมีบุตรที่สุขภาพแข็งแรงได้

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *